เกี่ยวกับ


Student เป็นระบบช่วยบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนที่ใช้สำหรับโรงเรียนสอนพิเศษ ซึ่งสามารถสร้างรายวิชา ลงทะเบียนเรียน และดูวันเวลาที่เรียน รวมถึงการใช้ชั่วโมงเรียนอีกด้วย ทั้งนี้ระบบได้ทุกพัฒนามาเมื่อ 2 ปีที่แล้วอาจจะไม่ทันสมัยแต่ก็หวังว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาได้สำหรับผู้ที่ทำกิจการเกี่ยวกับโรงเรียนสอนพิเศษ สำหรับผู้ที่สนใจจะพัฒนาต่อหรือจัดทำระบบใหม่ทางเรารับทำโดยสามารถติดต่อได้ที่ Line : @clear.co.th

คุณสมบัติ


สร้างรายวิชา

สร้างรายวิชาพร้อมกำหนดชั่วโมงเรียนได้ง่าย ๆ

สแกนข้อมูลนักเรียนด้วยบาร์โค๊ด

พิมพ์บัตรนักเรียนพร้อมบาร์โค๊ดใช้ในการสแกนเพื่อตัดชั่วโมงเรียน

แสดงวันเวลาที่เรียน

แสดงวันเวลาที่เรียนของนักเรียนแต่ละคน

ค้นหาข้อมูล

ค้นหาข้อมูลง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว

ติดต่อเรา


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแนะนำ

Product By